Turkish

FSCS nedir?

Kısaca FSCS olarak anılan Financial Services Compensation Scheme ya da Türkçesiyle, Finansal Hizmetler Tazminat Planı, Birleşik Krallık’ta yetkili finans şirketleri müşterilerinin son çare olarak başvurabilecekleri bir tazminat fonudur. Finans şirketlerinin alacaklılarına ödeme yapamayacak durumda olmaları veya böyle bir olasılık bulunması halinde tazminat ödeyebiliriz. Genelde şirketler ticaretten çekildikleri veya temerrüde düşmüş sayıldıkları zamanlarda böyle bir ihtiyaç doğar.

Tarafsız ve bağımsız

Hükümet ve finans sektöründen bağımsız bir kurumuz ve 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası uyarınca kurulup,1 Aralık 2001’de (ama bu tarihten önceki tazminat başvurularını da ele alıyoruz) faaliyet göstermeye başladık. Hizmetimizden yararlanan bireysel müşterilerden ücret almıyoruz.

Kapsadığımız alanlar

FSCS, hükümetin Birleşik Krallık’ta finansal hizmetleri düzenlemek ve müşterilerin haklarını korumak için kurduğu Finansal Hizmetler Kurumu’nun (Financial Services Authority - FSA) yetki verdiği şirketlerin çalışmalarını kapsar. Birleşik Krallık’ta çalışan (kendi ülkelerinin kurumlarından yetkili olan) Avrupa şirketlerinin de kapsanması mümkün olabilir.

Koruma altına aldığımız hizmetler:

  • mevduatlar,
  • sigorta poliçeleri,
  • tatil veya ilgili bir yolculukla bağlantılı olarak (örneğin seyahat acentaları ve tatil kuruluşları tarafından) satılan seyahat sigortaları da (1 Ocak 2009’da veya sonrasındaki işler için) dahil olmak üzere sigorta brokerliği (14 Ocak 2005’te veya sonrasındaki işler için);
  • yatırım işleri, ve
  • konut finansmanı (31 Ekim 2004’te veya sonrasındaki işler için).

Koruma sağlamak için verilebilecek miktarlar sınırlıdır

Son çare olarak başvurulan bir fon olan FSCS’nin yapabilecekleri ve ödeyebileceği tazminat miktarı sınırlıdır. FSCS’nin sağlayabileceği koruma kurallarla belirlenmiştir. FSA El Kitabı Kurallar ve Kılavuz’un bir parçasını oluşturan bu kurallar, Telafi, Tazminat bölümü altında bulunabilir.


Jargon Buster

  • FSA

    Financial Services Authority, was previously the UK's regulator for the finance industry. It was replaced by the Prudential Regulation Authority (PRA) and the Financial Conduct Authority (FCA) on 1 April 2013.