Polish

Czym jest program wypłat odszkodowań finansowych FSCS?

Program wypłat odszkodowań finansowych FSCS jest brytyjskim funduszem kompensacyjnym ostatniej instancji skierowanym do klientów autoryzowanych firm świadczących usługi finansowe. Program FSCS może wypłacić odszkodowanie jeśli dana firma nie jest w stanie lub prawdopodobnie nie będzie mogła w przyszłości zaspokoić roszczeń wysuwanych wobec niej. Dochodzi do tego zazwyczaj w momencie, gdy firma przestaje prowadzić działalność handlową lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych.

Bezstronność oraz niezależność

Działamy niezależnie od rządu i branży finansowej. Program FSCS został ustanowiony na mocy Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., która weszła w życie z dniem 1. grudnia 2001 r. (chociaż roszczenia zgłoszone wcześniej również są objęte programem). Nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z naszych usług od klientów indywidualnych.

Co obejmuje program FSCS?

Program FSCS obejmuje firmy autoryzowane przez Urząd Regulacji Rynków Finansowych (ang. FSA - Financial Services Authority) oraz Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych (ang. PRA – Prudential Regulation Authority) – niezależne organy nadzorcze powołane przez brytyjski rząd w celu regulacji usług finansowych i ochrony praw konsumentów w Wielkiej Brytanii. Firmy europejskie (autoryzowane przez urzędy nadzorcze funkcjonujące w ich rodzimych krajach) działające na terenie Wielkiej Brytanii mogą również podlegać programowi wypłat odszkodowań finansowych FSCS.

Zapewniamy ochronę:

 • depozytów,
 • polis ubezpieczeniowych,
 • pośrednictwa ubezpieczeniowego (dotyczy działalności rozpoczętej w dniu 14. stycznia 2005 r. lub później), w tym ubezpieczenia w podróży, w przypadku którego polisa jest sprzedawana przy wykupie wakacji/ wczasów lub dokonywaniu rezerwacji innych podróży (np. przez biura podróży lub organizatorów wypoczynku) (dotyczy działalności rozpoczętej w dniu 1. stycznia 2009 r. lub później);
 • działalności inwestycyjnej oraz
 • finansów domowych (dotyczy działalności rozpoczętej w dniu 31. października 2004 r. lub później).

Istnieją limity dostępnej ochrony

Jako fundusz ostatniej instancji program FSCS posiada limity określające zakres działalności oraz wysokość odszkodowania, jakie można otrzymać w ramach programu. Nasze zasady określają ochronę, jaką może zapewnić program FSCS. Zasady te stanowią część Regulaminu FCA [FCA Handbook of rules and guidance] i można je znaleźć pod nagłówkiem Zadośćuczynienie, Odszkodowanie [Redress, Compensation].


Jargon Buster

 • FCA

  The Financial Conduct Authority is the UK's regulator for the financial services industry. 

 • FSA

  Financial Services Authority, was previously the UK's regulator for the finance industry. It was replaced by the Prudential Regulation Authority (PRA) and the Financial Conduct Authority (FCA) on 1 April 2013.