Dutch

Wat is de FSCS?

De FSCS is een Brits compensatiefonds waarop klanten van bevoegde financiële-dienstverleningsbedrijven als laatste toevlucht een beroep kunnen doen. Wij kunnen soms compensatie betalen als een firma niet in staat is, of waarschijnlijk niet in staat zal zijn, om claims uit te betalen. Dat is meestal omdat de firma is opgehouden met handel drijven of in gebreke is gesteld.

Onpartijdig en onafhankelijk

Wij zijn onafhankelijk van de regering en de financiële sector. De FSCS werd opgericht onder de Financial Services and Markets Act 2000 (Wet op Financiële Diensten en Markten 2000) en werd op 1 december 2001 operationeel (hoewel we nog steeds claims dekken van vóór die datum). Voor het gebruik van onze service brengen wij geen kosten in rekening aan individuele consumenten.

Wat wij dekken

De FSCS dekt zaken gedaan door firma’s die bevoegd zijn verklaard door de Financial Conduct Authority (FCA) en de Prudential Regulation Authority (PRA), de onafhankelijke toezichthoudende instanties opgezet door de Britse regering om financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk te reguleren en de rechten van consumenten te beschermen. Ook in het Verenigd Koninkrijk werkzame Europese firma’s (bevoegd verklaard door de toezichthoudende instantie in hun land) kunnen gedekt zijn.

Wij beschermen:

  1. deposito’s
  2. verzekeringspolissen
  3. verzekeringsmakelarij (voor zaken op of na 14 januari 2005), waaronder verwante reisverzekering indien de polis samen met een vakantie of ander reisartikel is verkocht (b.v. door reisbureaus en vakantiebedrijven) (voor zaken op of na 1 januari 2009);
  4. investeringszaken, en
  5. thuisfinanciën (voor zaken op of na 31 oktober 2004).

Er zijn limieten aan de verkrijgbare bescherming

Als fonds van laatste toevlucht zijn er limieten aan wat de FSCS kan doen en aan de compensatiebedragen die het plan kan uitbetalen. In onze regels staat duidelijk vermeld welke bescherming de FSCS kan bieden. Deze maken deel uit van de FCA Handbook of rules and guidance (FCA Handleiding van regels en advies) en kunnen worden gevonden onder ‘Redress, Compensation’


Jargon Buster

  • FCA

    The Financial Conduct Authority is the UK's regulator for the financial services industry.